Business

Мисия „Първа работа”

През лятото Евростат представи стряскащи данни за младежката безработица  в България. Според статистиката 21% oт млaдитe xopa нa възpacт мeждy 20 и 34 г. в Бългapия нитo paбoтят, нитo yчaт. Проблемите на т.нар. ново „изгубено поколение “ не са нови за България или Европа.

“Дойче Веле” цитира анализ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от октомври 2020 г., според който цяло поколение от млади хора е в риск от дългосрочна безработица заради отлагането или спирането на наемане на нови хора от компаниите. Експертите отчитат големи разлики в очакванията на търсещите и предлагащите работа, трудовите навици в различните поколения, и това усложнява мисията първа работа. Проблемът е и стар: как и къде да намериш работа, когато нямаш опит, от една страна, а за работодателите: как да привлекат и задържат трайно перспективни кандидати за първа работа, които имат много по-различни изисквания от тези на родителите им. Решенията на предизвикателството идват от самите млади, които търсят и предлагат нови форми на отношения с работодателите.

Търсене на таланти

Милена Хаджииванова, основател на HR консултантска компания Ейч Вижън, казва, че работодателите са проактивни към намирането на потенциални попълнения за екипите си сред току-що завършващите, на които им предстои да изграждат трудови навици. Предизвикателство са поколенческите различия. „Намалената устойчивост на вниманието, начинът, по който младите хора се заявяват, могат да смутят някои работодатели. Или да ги научат на нови форми на лидерство. За работодателите е важно да имат търпение и осъзнатост за различните начини за управление/лидерство и взаимоотношения с млади хора“, казва тя.

Стаж или работа?

Колкото по-рано, толкова по-добре, но какво? „Стаж или първа работа” често е дилема както пред младите, така и пред работодателите, които често са тези, които създават първи работни навици на служителите си. Макар специализираните училища и университетите да предлагат стажове на ученици и студенти, част от тях остават извън трудовия пазар до завършването си. „Мисля, че част от образователната система трябва да е свързана с това – младите хора да се „намират“ от работодателите възможно най-рано. Оттам нататък започва трупането на опит и фината настройка. Стажовете са чудесна възможност да се доизбистри картината“, казва Милена.

Мартина Георгиева от екипа на CareerHub – онлайн платформа за търсене и предлагане на първа работа, допълва, че няма разлика дали човек ще започне със стаж или работа – важното е какво иска и какви възможности има в момента, когато търси конкретна позиция. Теодора Добрева от CareerShow допълва: „Стажантските програми набират изключителна популярност. В технологичния сектор се усеща остър “глад за кадри”, което подтикна компании да инициират стажантски програми и собствени академии. Добрите условия на труд, които предлагат компаниите, засилиха интереса към сектора и на опитни професионалисти, решили да сменят попрището. Концентрираното насочване към ИТ сектора създава недостиг на квалифицирани кадри в останалите сектори. Това е предпоставка за откриването на стажантски програми и възможности за хора с малък или без никакъв професионален опит и в други сектори“. Тя съветва младежите да потърсят кариерния център на университета си и да участват в събития, свързани с професионалните им търсения, за да не се лутат.

Събития

Кариерните форуми и изложения изместват трайно бюрата по труда или борсата в търсене на стаж или работа. CareerShow 2021 на 29-30 септември в София събира на едно виртуално и физическо място над 200 работодатели и близо 10 000 кандидати за работа. За Теодора ефектът от кариерните форуми е безспорен. Няколко минути разговор лице в лице с работодателите са достатъчни кандидатстващият да се ориентира във възможностите, които му се предлагат. От друга страна, личният контакт с работодателите винаги е добра идея, което често е недостатък на онлайн търсенето и предлагане на работа. Но онлайн платформите и инструменти за кариерно развитие са актуални и търсени.

Теодора Добрева с екипа на CareerShow

Само за начинаещи

Първата в България онлайн платформа за търсене и предлагане на работа за кандидати без или с до 3 години опит – CareerHub, цели да разбие порочния кръг “Нямам опит – Нямам работа”. „Много често сме чували как работодател не може да наеме млад човек, защото няма никакъв опит. Искаме да разбием този парадокс“, казва Мартина Георгиева. Работодателите могат да избират кандидати според резултатите им на два теста за оценка на умения – личностен и кариерен. От своя страна, младите имат достъп до „защитени“ позиции за хора с нулев и с малък опит. „Много чест проблем е назоваването на младите хора като неопитни и некомпетентни. Вярваме, че всеки може да допринесе за работната си среда, ако някой повярва в него и го обучи. Младите искат да влязат в реална работна среда, а не да бъдат третирани различно. Трябва да им се дава доверие, да им се помага и да се гледа на тях като на пълноценна част от компанията“, обяснява тя.

Изборът е взаимен

Пътят към стажа или първата работа минава през кариерни събития, през т.нар. алумни клубове и LinkedIn, но винаги стига до интервюто, което е тест както за работодателите, така и за търсещите работа.

Милена съветва работодателите да проявят повече емпатия и разнообразие в подходите, за да привлекат младите хора, така че да носят стойност за бизнеса. Мотивиращата работна среда е определяща за развитието на стартиращите служители. „Ако преди съществуваха предразсъдъци, че студентите и хората без опит нямат ясно изграден план за кариерното си развитие, съответно подхождат към ангажиментите си без необходимия хъс и амбиция, то последните години напълно разбиха тези представи. От изключително значение е да се създаде атмосфера, която да не предизвиква страх от грешки и да поощрява желанието да се учиш и развиваш“, завършва Теодора.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button