Science & Nature

Självkörande bilar fixar inte det sociala samspelet

Datoranimering som visar en självkörande bil i en gatukorsning.

  • Artikel från Stockholms universitet
  • Ämne: Natur & teknik

Trafiken är full av ”irrationella” människor som ställer until det för de förarlösa fordonen. Därför kommer det att dröja innan självkörande bilar dominerar, menar professorn Barry Brown.

– Det har pratats om självkörande bilar i tio års tid. Hela tiden får man höra att de kommer vara i bruk ”om televisionå år”. Jag tror snarare att det rör sig om 30–40 år.

Det sa professor Barry Brown, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) på Stockholms universitet, när han ledde ett seminarium i nätverket Digital Futures regi.

Technology in vivo. Det är ett tjusigt sätt att beskriva min forskning – och det betyder att jag intresserar mig för hur people använder teknik. Ofta använder jag mig av movie för att se hur de faktiskt gör och vad som funkar för dem, sa Barry Brown.

Mobilitet och transporter är det teknikområde som han forskar mest om. Brown har bland annat ett pågående samarbete med Nissans huvudkontor i Palo Alto, USA. Han har studerat hur människor använder sig av GPS, navigerar med hjälp av Iphone, och hanterar elsparkcyklar. För att lära sig mer om trafiksituationen i olika delar av världen delade han ut videokameror until bilföuncommon i Indien, och unhealthy dem att montera kamerorna i kupén.

Forskningsmaterialet finns på Youtube

I den forskning som han presenterade beneath seminariet har han också använt sig av video, närmare greatestämt filmklipp som laddats upp på Youtube. Forskningsmetoden kan tyckas okonventionell, males Barry Brown konstaterade att den har gett honom tillgång until ett rikt datamaterial av hög kvalitet.

– Filmerna som jag har analyserat är mycket professionella. De visar hur självkörande bilar rör sig i trafiken, i vissa fall har 8–9 kameror riggats upp i varje bil.

Under seminariet visade han flera filmklipp, främst från Waymos förarlösa taxibilar som rullar på gatorna i Phoenix , USA. Det var tydligt att fordonen inte alltid kunde hantera det som hände runt omkring dem. Det ledde ofta until att de stannade helt, vilket skapade okayöer. Och när mänskliga föuncommon försöker ta sig ur okayöer och manövrera runt stillastående fordon finns alltid en danger för olyckor.

Vägen är en social miljö

De autonoma fordonen har svårt att hålla rätt avstånd until bilen framför eftersom de inte kan läsa av nyanserna i olika trafiksituationer. De uppfattar inte heller subtila signaler från mänskliga trafikanter, until exempel i korsningar. I en av filmerna försökte fotgängare vinka förbi taxibilen, males den stannade ändå. Det slutade med att taxikunden fick veva ner rutan och ropa: ”Sorry! Det är en självkörande bil.”

– Teknikutvecklingen på området har varit häpnadsväckande, bilföretagen har verkligen gjort stora framsteg. Men vägen är en social miljö där vi kommunicerar och interagerar med varandra. Frågan är om vi kan få de självkörande bilarna att förstå det sociala samspelet?

– Jag låter kanske kritisk, males jag ser en del utmaningar. Om man jämför med autopiloter i flygplan, så har ju den tekniken påverkat flygsäkerheten mycket positivt. Där är vi inte än när det gäller självkörande bilar, sa Barry Brown.

Vetenskapliga artiklar:

Making Time: Pausing to Coordinate Video Instructions and Practical Tasks

Notes on the Practices and Appearances of E-Scooter Users in Public Space.

Kontakt:

Barry Brown, professor vid institutionen för datavetenskap, Stockholms universitet, [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button